Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: a „Felhasználási Feltételek”) határozzák meg a Szántó Nikolett egyéni vállalkozó, adószám: 69153352-1-33, E. V. nyilvántartási szám: 52775266 kizárólagos tulajdonában álló www.festostudio.hu elnevezésű weboldal (a továbbiakban: a „Weboldal”) felhasználására vonatkozó feltételeket.

Felhasználónak (a továbbiakban: a „Felhasználó”) minősül minden olyan nagykorú természetes vagy jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a Weboldalt felkeresi, azon jelentkezik, vagy feliratkozik a Weboldal hírlevelére. Kiskorú személyek nem minősülnek felhasználónak. Kiskorú természetes személyek a Weboldalt felkereshetik, láthatják annak tartalmát. Jelentkezni és Hírlevélre feliratkozni kiskorú személy nem tud. A foglalkozásokon szóbeli szülői/gondviselői engedéllyel vehet részt, és ez esetben azonban a kiskorú szülője/gondviselője minősül Felhasználónak.

A Weboldal bármely szolgáltatásának igénybevételével, hírlevélre való feliratkozással a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Szerződési Feltételeket. A Szerződési Feltételek ily módon való elfogadása azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy változásokat nyomon követi és tudomásul veszi. Amennyiben a Felhasználó a jelen Szerződési Feltételeket nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, és a Weboldal által kínált bármely szolgáltatás igénybevételére. A Weboldal tulajdonosa és/vagy működtetője jogosult a jelen Szerződési Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítani. A módosítás hatályba lépésének napja az a nap, amikor a módosítások publikálásra kerülnek a Weboldalon.

A Festőstúdió működése

A Festőstúdió képzőművészettel kapcsolatos foglalkozásokat tart, a Festőstúdió vezetőjének, vagy az általa kijelölt művészeti vezetőjének segítségével. A Weboldalon több Esemény képe és leírása található. A Felhasználó a Festőstúdió által meghatározott Események közül választ és jelentkezik, szabad helyek függvényében. Az események időpontja, művészeti vezetője és felépítése is változhat. A kiválasztott Eseményen is lehetnek változtatások, így előfordulhat, hogy nem az előre megadott képet festik vagy nem az a művészeti vezető tartja a foglalkozást, aki a Weboldalon szerepel. A festék, a vászon, az állvány, az ecsetek, a kötény és a művészeti vezető estéről estére változhat, előzetes figyelmeztetés nélkül.

A Festőstúdió a változás jogát fenntartja. A Festőstúdió törekszik rá, hogy a változások minél kevésbé érintsék az adott Eseményt.

Az Eseményekről:

Az Esemény időkerete általában 3 óra, a benne lévő szünetek számát és hosszát az Instruktor határozza meg. Az időkeret változásáért a Festőstúdió felelősséget nem vállal.

Érkezés: A Festőstúdió eseményeire maximum 20 perccel korábban lehet megérkezni. A 20 percnél korábbi érkezés esetén az előkészületi munkák miatt, az Instruktor nem tudja a Felhasználó rendelkezésére bocsátani a helyszínt.

Késés: Az eseményekről történő késés a Felhasználó számára nem megengedett. A meghirdetett kezdés időpontját követően maximum 15 perccel az Instruktor nem köteles biztosítani a Felhasználónak az eseménybe történő becsatlakozást. A Felhasználó ilyen esetben az óra megzavarása nélkül a műterem@festostudio.hu e-mail címre jelezheti kéréseit. Késés esetén Festőstúdió nem köteles rá, hogy új alkalmat ajánljon fel a Felhasználónak, és az üzemeltetőnek nem kötelessége visszatéríteni a részvételi díjat!

Ajándékutalványok felhasználási feltételei:

1. Az utalvány a foglalkozáson vagy kurzuson való egyszeri résztvételre jogosít
2. Ha a Felhasználó nem jelenik meg a foglalt időponton, akkor a kibocsátó alternatív időpontot felajánlani nem köteles.
3. Az utalványt készpénzre nem lehet váltani, kizárólag fizetőeszközként szolgál a szolgáltatás igénybevétele esetén.
4. Az utalványt nem lehet visszaváltani és becserélni.
5. A Felhasználó az érvényes foglalás leadásával automatikusan elfogadja a felhasználási feltételeket.
6. A Festőstúdió az utalvány elvesztése vagy a kuponkód harmadik személy általi szándékos eltulajdonítása révén keletkezett anyagi kár esetében felelősséget nem vállal.
7. Az ajándékutalvány a feltüntetett időpontig érvényes, az érvényesség meghosszabbítása utólag nem lehetséges.

A Festőstúdió nem vállal felelősséget azért, hogy az Esemény során a Felhasználó által elkészített kép olyan, vagy hasonló legyen, mint a Weboldalon található festmény.

A Festőstúdió által készített festményeket szerzői jogok védik. Jogszerűtlen azokat a Festőstúdió engedélye nélkül másolni, sokszorosítani, felhasználni.

Lemondás: A Festőstúdió eseményei elmaradhatnak, ha kettőnél kevesebb jelentkező van. Ilyen esetben az érintett Felhasználót e-mailben értesíti, legkésőbb az esemény előtt 1 órával.

Jegyvásárlás, lemondás

A jegyvásárláshoz a Felhasználónak jelentkeznie kell az adott eseményre a jelentkezés form-on keresztül. A jelentkezéshez a következő adatokat kell megadni:

 • Név (vezeték, kereszt)
 • Telefonszám
 • E-mail cím
 • Számlázási adatok
 • A Jegyvásárlás a teljes összeg direkt előre utalásával, vagy az összeg felének direkt előre utalásával és a másik felét a helyszínen készpénzes fizetéssel történik.
 • A sikeres vásárlásról a Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben értesíti Felhasználót. A levél tartalmazza:
  • Az időpontot
  • A helyszínt
  • A kiválasztott képet
  • A Felhasználó nevét
 • Lemondás: Felhasználónak legkésőbb az Esemény időpontja előtt 48 órával jelezni kell az muterem@festostudio.hu e-mailcímen, ha nem tud részt venni az Eseményen, egy “Lemondás” tárgyú e-mailben. Az e-mailben egyértelművé kell tenni, hogy ki mondja le az eseményt és melyik eseményről van szó. Egyéb (Facebookon, más e-mailen, telefonon stb. történő) lemondást nem áll módunkban elfogadni. Ha a Felhasználó az Esemény kezdőpontja előtt 48 órával nem jelzi lemondási szándékát, úgy azt nem áll módunkban elfogadni. Ha Felhasználó fentiek szerint jelezte, hogy nem tud részt venni az eseményen, amelyre eredetileg a jegyét vásárolta, úgy a férőhelyek függvényében a következő 40 napban tartott valamely előre egyezetetett Eseményre, érvényesítheti a jegyét egy alkalommal.

Akciók

 • A Festőstúdiónak joga van kedvezményeket adni a jegyárból. Ezen kedvezmények feltételeit akciónként megváltoztathatja.

Hírlevél

 • A Weboldal használatának során a Szolgáltató lehetőséget nyújt Hírlevélre történő feliratkozásra a Festőstúdióval kapcsolatos információkról, lehetőségekről, hírekről, akciókról, újdonságokról történő folyamatos tájékoztatás céljából.
 • A Hírlevél-szolgáltatás igénybevétele és az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.
 • A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokról nyilvántartást vezet. A nyilvántartásban rögzített adatok harmadik fél számára kizárólag az érintett Felhasználó előzetes hozzájárulásával adhatók át.
 • A Felhasználó az adatainak megadásával felhatalmazza a Szolgáltatót, hogy a hozzájárulása visszavonásáig ezen adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezéseinek megfelelően kezelje.
 • A Felhasználó a Hírlevél-szolgáltatásról a Hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva, indoklás nélkül bármikor, ingyenesen leiratkozhat. Ebben az esetben a Szolgáltató az általa vezetett nyilvántartásból azonnal törli a Felhasználó adatait.

Közösségi oldalak, marketing

A Weboldalt lehetőség van a Felhasználó Facebook, Pinterest, YouTube vagy Instagram fiókjával összekötni. Amennyiben Ha a Felhasználó részt vesz egy Festőstúdió által rendezett eseményen, úgy automatikusan elfogadja, hogy az Esemény anyagai (pl. fényképek, az elkészült festménye, az esemény videója stb.) felkerülnek a közösségi oldalakra is (Facebook, Pinterest, YouTube vagy Instagram), ahol Felhasználó esetleg beazonosítható lesz. Amennyiben a Felhasználó nem szeretne ezeken a felvételeken rajta lenni, akkor az Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint ezt jeleznie kell az üzemeltető felé.

Az Festőstúdió Eseményein kép- és hangfelvétel készülhet, melyet az Festőstúdió marketing célokra felhasználhat. Felhasználó az Eseményen való részvétellel hozzájárul, hogy kép-és hanganyagon szerepeljen és a róla készült kép- és hangfelvételeket a Szolgáltató pr- és marketingtevékenységében térítésmentesen felhasználja.

Felelősség vállalás

A Festőstúdió semmilyen körülmények között nem garantálja, hogy a szolgáltatás (ideértve a Weboldalt és minden hozzárendelt tartalmat, valamint a Eseményeket) zavartalanul és hiba nélkül fog működni. Felhasználó elfogadja, hogy a Festőstúdió szolgáltatása módosulhat, részben vagy teljes egészében megszűnhet, anélkül, hogy erről a Felhasználó értesül vagy ezért kártérítést kap.

Irányadó jog, felügyeleti szervek

Az Üzemeltető és Felhasználó közötti jogviszonyra a Magyar jog irányadó. A felek esetleges jogvita esetén, hatáskörtől függően kikötik az Üzemeltető székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.

A Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége: 1364 Bp., Pf. 144;
fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75;
info@nmhh.hu

Bármilyen kérdés vagy panasz esetén írj e-mail-t ide: muterem@festostudio.hu